RAKABE 

Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet.

RE’SEN 

Kendiliğinden, herhangi bir talebe gerek olmaksızın, demektir.

RED 

Tapu Sicil müdürlüğünde yapılan istemin mevzuata aykırı olması ya da ispat edilemeyip belgelenmemesi halinde müdürlükçe istemin yerine getirilmemesi, ve bunun gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak istemde bulunana bildirilmesi işlemidir.

REHİN HAKKI 

Bir borca karşılık bir malın teminat gösterilmesidir. Başka bir ifadeyle; borcun ödenmemesi halinde alacaklıya rehin konusu olan şeyi, icra kanalıyla sattırıp, satış bedeli üzerinden alacağını alma hakkı veren sınırlı bir ayni haktır. Gayrimenkul rehininin; İpotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde üç türü vardır.

RESMİ SENET 

Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşmedir.

REZİDANS

“Ticaret” , “ticaret ve hizmet”, “ticaret ve konut”, “merkez iş” ve “konut” alanlarında yapılan en az konut koşullarını sağlayan; sekreterlik, resepsiyon, günlük temizlik, kuru temizleme, çamaşırhane, alışveriş servisi gibi hizmetlere yer verilen, birden çok bağımsız bölümden oluşan konut yapılarıdır.

RIZA-i FERAĞ 

Bir kimsenin kendi rızasıyla, isteğiyle gelip, taşınmazını devretmek istemesi düzenlenen resmi senedi imzalayarak, alıcısı adına tescilini istemesidir. Kamulaştırmalarda malik kendi rızasıyla ferağ vermezse, mahkemeden karar getirilmesi gerekir. Bu karar malikin rızası yerine geçer.

RÖLÖVE

Eşçizim, Ölçüleme; bir yapının bütün bölümlerinin boyutlarını ölçüp, bir oran içinde o yapının krokisini, kesitini vb. çıkarmaktır.

RÖLÖVE PROJESİ

Var olan bir yapının güncel durumunun saptanması amacıyla; vaziyet planı, kat planları, biri merdivenden geçen en az iki kesit ve bitişik olmayan tüm dış cephe görünüşlerini yerinde alınan ölçüleri ile gösteren, gereğinde taşıyıcı (statik) yapıyı açıklayan yazanak ile yeterli sayıda fotoğraf eklenerek oluşturulan, genellikle 1/50 ölçekli projelerdir.

RÖPER

Bir doğrultuyu, bir düzeyi, bir yüksekliği belirlemek ya da yeniden bulmak üzere bir duvar, belirti sopası (jalon) ya da arazi üzerine konulan işaretlerdir.

RÖPERLİ KROKİ

Ada ya da parsellerin, yeri değişmeyen durağan yapılara bağlı olarak, arazi yüzeyinden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir. Aplikasyon krokisi niteliğindedir

RÜCU 

Geri dönme. Bağışta rücu şartı: Bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, taşınmazın mülkiyetinin bağışı yapana geri dönebilmesi şartıdır. Devletin sorumluluğunda rücu: Hazinenin ödediği tazminatın tamamını veya bir kısmını kusurlu tapu memurundan istemesidir.

Gold

Bilgilendirme

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerez politikamızı okumak için tıklayınız. Çerez kullanım tercihlerinizi tarayıcınızın ayarlarından değiştirebilirsiniz.

x