GOLD A.Ş. ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) oluşturmuş, dokümante etmiş, yürütmekte, sürekliliğini sağlamakta ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardına uygunluğu BUREAU VERİTAS tarafından değerlendirilerek, belgelendirilmiştir.KALİTE POLİTİKASI

  • Etik değerleri ön planda tutarak müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve en doğru biçimde karşılamak,
  • Üstün nitelikli insan kaynağına, teknolojik altyapıya sahip olmak için yenilikçi çalışmaları sürekli kılmak,
  • Hizmetlerin arkasında olmak,
  • Firma çalışanlarının huzur ve güvenini sağlayarak, hizmet kalitesini artırmak,
  • Müşterilerinin güvenini kazanmak,
Ve bütün bunları yerine getirebilmek için yasal gerekliliklere ve KYS’nin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.


Değerleme Uzman Yardımcısı Alımı

Firmamız bünyesinde “Değerleme Uzman Yardımcısı” olarak görev yapmak üzere yapılacak alımla ilgili ayrıntılar sayfamızın KARİYER bölümündedir.

Gold