GOLD A.Ş. ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) oluşturmuş, dokümante etmiş, yürütmekte, sürekliliğini sağlamakta ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardına uygunluğu BUREAU VERİTAS tarafından değerlendirilerek, belgelendirilmiştir.KALİTE POLİTİKASI

  • Etik değerleri ön planda tutarak müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve en doğru biçimde karşılamak,
  • Üstün nitelikli insan kaynağına, teknolojik altyapıya sahip olmak için yenilikçi çalışmaları sürekli kılmak,
  • Hizmetlerin arkasında olmak,
  • Firma çalışanlarının huzur ve güvenini sağlayarak, hizmet kalitesini artırmak,
  • Müşterilerinin güvenini kazanmak,
Ve bütün bunları yerine getirebilmek için yasal gerekliliklere ve KYS’nin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.


Gold