İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

İnternet sitemizdeki iletişim ve başvuru formları aracılığıyla işlenen kişisel veriler, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi amaçlarıyla elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

İnternet sitemizde işlenen veriler, üçüncü kişi veya taraflarla paylaşılmamaktadır. Veriler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren yer sağlayıcılara 256 BIT SSL şifreleme sertifikasıyla transfer edilmekte, güncel anti-virüs ve güvenlik duvarı tedbirleriyle muhafaza edilmekte ve veri güvenliğinin denetimi sağlanmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız KVKK 11. Madde çerçevesinde;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
şeklinde tanımlanmıştır.

Kişisel verileriniz üzerindeki yasal haklarınızı kullanmak için Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra

Gold Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş Çayyolu Mah. 2432. Cadde2661/1 Sokak No:4/15 Çankaya/ ANKARA

Adresine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak şahsen veya noter kanalıyla iletebilir veya gold@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta (KEP) adresine elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Sistemimizde e-posta adresiniz mevcutsa yazılı başvurularınızı sistemdeki e-posta adresiniz üzerinden goldekspertiz@gmail.com adresine “KVKK Başvuru” konu başlığı ile gönderebilirsiniz.

Gold

Bilgilendirme

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerez politikamızı okumak için tıklayınız. Çerez kullanım tercihlerinizi tarayıcınızın ayarlarından değiştirebilirsiniz.

x