Organizasyonel olarak denetimin tek merkezli olabilmesi adına, bölge müdürlükleri kurmak yerine şirketin ilk kuruluş merkezi olan SİVAS şubeye dönüştürülerek korunmuş, genel müdürlük ANKARA'ya taşınmış ve rapor kontrollerinin merkezden yönetilmesi tercih edilmiştir.

Gold