PAFTA 

Arazilerin teknik usullere göre ölçülüp belli oranda küçültülerek bir altlığa çizilmiş haritasıdır. Pafta asılları Genel Müdürlüğün izni olmadıkça daire dışına çıkarılamaz. Ancak gerektiğinde yeniden çizilebilir.

PARSEL CEPHESİ

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 15. maddesine göre, parselin bitişiğindeki yola bakan yüzüdür. Köşe başına denk gelen parsellerde geniş yola bakan yan, parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması durumunda, parseli dar olan yanı parsel cephesidir.

PARSEL DERİNLİĞİ

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 15. maddesine göre, parsel cephe çizgisine arka yüz çizgisi köşe noktalarından indirilen dik çizgilerin uzunluklarının ortalamasıdır.

PARSEL 

Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçasıdır. Bu harita kadastro haritası ise kadastro parseli, imar haritası ise imar parseli adı verilmektedir.

PARSELASYON PLANI

Yasal düzenlemelere ve imar planına uygun olan yapılaşmayı olanaklı kılmak ve genel hizmet alanlarının kamunun eline geçişini sağlamak amacıyla düzenlenen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapu kütüğüne yazım işlemlerine taban oluşturan plandır.

PARSELASYON 

İmar parselleri oluşturmak amacıyla, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılan taşınmaz malları ayırma işlemidir.

PAY TEMLİKİ 

İştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirakçilerden (mirasçılardan) birinin henüz belirli olmayan payını bir diğer mirasçıya satış veya bağış yoluyla devretmesidir.

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI 

Eşler arasında bu yönde bir sözleşmenin imzalanmasından sonra edinilmiş olup, ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar ve bunların yerine geçen değerlerin, mal rejiminin sona ermesi halinde, eşler arasında eşit olarak paylaşılmasını esas alan bir mal rejimidir (MK.250).

PAYLI MÜLKİYET 

Müşterek mülkiyet, birden çok kişinin bir şeye (mala) payları belli bir şekilde sahip olmalarıdır. Bkz. Müşterek mülkiyet.

PETROL HAKKI SAHİBİ

Petrol Tüzüğü’nün 3. Maddesine göre; petrol arama ya da işletme alanlarından çıkarılan petrolün, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün olduğu gibi alınmasına karar verdiği devlet payı dışında kalan bölümünün sahibidir.

PLAN 

Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimidir.

POLİGON 

Nirengi ağına dayalı olarak arazide tesis edilen ve harita yapımında kullanılan, önceden bulundukları yerler hesaplanmış olan ikinci derecede yer kontrol noktalarıdır.

PURSANTAJ TABLOSU

Fransızca “pourcentage” sözcüğünden gelir, yapı işlerinde yapım düzeyinin ya da yapım girdilerinin yüzde olarak anlatılması için kullanılan yüzdelik çizelgesidir.

Gold

Bilgilendirme

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerez politikamızı okumak için tıklayınız. Çerez kullanım tercihlerinizi tarayıcınızın ayarlarından değiştirebilirsiniz.

x