DAMGA VERGİSİ 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tapu işlemlerinden tahsil edilen vergidir.

DASK

27.12.1999 günü yayımlanan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile zorunlu deprem sigortası yapmak ve kendisine verilen öteki görevleri yerine getirmek üzere, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanlığa bağlı olarak kurulmuş bir kamu tüzel kişiliğidir.

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ 

Kadastro paftasında değişiklik yapılmasını gerektiren ayırma, birleştirme, cins değişikliği gibi tapu fen işlemlerine değişiklik işlemleri denir.

DEĞİŞİKLİK 

Tapu siciline başlangıçta doğru olarak yazılmış bir kaydın sonradan vuku bulan olaylar ile anlam ve önemini yitirmiş veya kapsamında farklılık olması halinde malik veya hak sahibinin talebi ile sicildeki kaydın gerçeği yansıtır hale getirilmesidir. Değişiklik, düzeltmeden (tashihten) farklıdır. Değişiklik işlemine en güzel örnek cins değişikliğidir.

DENİZLİK

Pencere tabanlarının bina dışında kalan bölümlerinde, uç bölümü duvar yüzeyinden çıkıntılı, dışa doğru eğimli ve yanları yükseltilmiş olarak yapılan, damlalıklı düzenektir. Pencere tabanından içeriye su girmemesi için yapılır.

DERECE 

İpoteklerin tescil edildiği sıralama. İpoteklerin bir birine üstünlüğü tarih ve yevmiye numaralarına göre değil, tapu kütüğünde işgal ettiği derece ve sıraya göre belirlenir. İpoteklerin diğer haklara üstünlüğü ise tarih ve yevmiye numarasına göre belirlenmektedir. Bkz.İpotek derecesi.

DEVLETİN SORUMLULUGU 

Medeni Kanunun 1007. maddesi uyarınca, tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan zararlardan kusursuz dahi olsa Devletin sorumlu olması demektir. Sicili tutan tapu memuru ise ancak kusurlu olması halinde ve kusuru oranında sorumludur.

DEVRE MÜLK 

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde (devreler halinde) müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanılmak üzere kurulan bir irtifak hakkıdır.

DEVRE TATİL 

Mülkiyet payına bağlı olmayarak genelde turizm bölgelerinde belli tarihlerde tatil yapmak hakkıdır. Her bir devre ayrı tarihlerde ayrı şehir veya ülkelerde kullanılabilmektedir. Bu hakkın tapu siciliyle ilgisi yoktur, ayni bir hak olmayıp şahsi bir haktır.

DÖNER SERMAYE ÜCRETİ 

TKGM. Döner Sermayesi İşletmesi hesabına, tapu işlemlerinden tahsil edilen ve tutarı her yıl başında döner sermaye yönetim kurulunca yeniden belirlenen ücrettir.

DÜZELTME OTAKLIK PAYI (DOP) 

3194 sayılı Yasa’nın 18. Maddesi çerçevesinde düzenlenen yerlerin gereksinimi olan yol, meydan, park, genel otopark, çocuk bahçesi, yeşil alan gibi genel hizmetlere ayrılan ve tapu kütüğüne yazımı yapılmayan alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta öğretim kurumları, ibadet ve karakol yerleri gibi genel hizmetler için kullanılmak üzere ayrılan ve düzenleme dolayısıyla oluşan değer artışları karşılığında düzenlemeye konu edilen arsa ve arazilerin, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden % 40’a varıncaya değin kesilebilen tutar ve/veya zorunluluk dolayısıyla kesilmemesi durumlarında ilgili taşınmaz sahibinin de uygun görmesi ile alınan parasal karşılıktır. DOP, düzenlemeye giren belediye, il özel yönetimi, Hazine, özel ve tüzel kişi vb. mülkiyetinde bulunan tüm taşınmazlardan eşit oranda alınır. DOP bir kez alınabilir.

DÜZELTME 

Tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemidir.

Gold

Bilgilendirme

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerez politikamızı okumak için tıklayınız. Çerez kullanım tercihlerinizi tarayıcınızın ayarlarından değiştirebilirsiniz.

x