ÖLÇÜ KROKİSİ 

Bir kadastro adasının tüm ayrıntılarını, ölçü değerleri ve ölçüm yapılan nokta numaraları ile gösteren kuzeye yönlendirilmiş olarak basılı kağıtlara yaklaşık biçimde çizilen krokidir.

ÖLÇÜ 

Kadastro parsellerinin sınırlarının belirlenmesi amacıyla günümüzde elektronik aletlerle yapılan ölçü işlemi.

ÖLÜM KARİNESİ 

Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı durumlar içinde ortadan kaybolmuş ise cesedi bulunamamış olsa bile, o yerin en büyük mülki amirinin emriyle nüfus kütüğene ölü kaydı düşürülür (MK.44). Bu duruma ölüm karinesi denmektedir.

ÖLÜME BAĞLI TASARRUF 

Hüküm ve sonuç doğurması tasarrufu yapan kimsenin ölümüne bağlanmış işlemler. Ör/ Vasiyetname, miras sözleşmesi gibi.

ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 

Deprem vergisi olarak da bilinir. 26/11/1999 tarih 4481 sayılı Kanunla öngörülmüştür. Buna göre, harç alınan tüm tapu işlemlerinden her yıl için belirlenen maktu tutarda özel işlem vergisi alınmaktadır.

ÖZEL PARSELASYON ALANI

Noterlerce düzenlenen ya da kişilerin kendi aralarında düzenleyip köy muhtarlıklarına onaylattıkları pay satış belgelerine, bilirkişi ya da tanıklara dayanılarak elbirliği mülkiyetine konu oldukları belirlenen ya da miras yoluyla elbirliği mülkiyetine konu olan taşınmazların kullanım durumlarını gösteren parselasyon planlarıdır

Gold