Üretim amaçlı taşınmazlardan fabrika ve imalathane makine ve teçhizatlarının, maddi duran varlıkların değerlemesinde ve faydalı ömür çalışmalarında SPK lisanslı makine mühendislerinden oluşan ekibimizle değerleme hizmeti sunuyoruz.


  Değerleme konusu ekipmanların yaş, marka, model, adet, güncel durum, ekonomik ve teknolojik yıpranmaları, malzeme kalitesi, kapasitesi, teknolojisi, fatura kayıtları ve ikincil piyasalarda satış kabiliyetleri karşılaştırılarak piyasa değerleri tespit edilmektedir.

Gold