Proje değerleme; gayrimenkul yatırım projelerinin imar durumuna ilişkin hakları, teknik, sosyal ve ekonomik açıdan analizleri ile birlikte değerlendirilerek yatırım projesinin risk ve fırsatlarını içeren yapılabilirlik çalışmasıdır. 

  Müşteri talebi doğrultusunda; piyasa analizi ve hukuki incelemeler ile tasarlanan projenin en etkin ve en verimli kullanımını sağlayacak karlılık analizleri raporlanır. En etkin ve en verimli kullanım; taşınmazın konum doğruluğunun uygun, hukuki ve yasal açıdan sorunsuz, finansal yönden ise en yüksek getiriyi sağlaması ile belirlenir. Yatırımınız doğru zamanda, en etkin ve en verimli kullanım ile değerlidir.

Yabancıların taşınmaz ediniminde değerleme hizmeti

Gold