Proje değerleme; gayrimenkul yatırım projelerinin imar durumuna ilişkin hakları, teknik, sosyal ve ekonomik açıdan analizleri ile birlikte değerlendirilerek yatırım projesinin risk ve fırsatlarını içeren yapılabilirlik çalışmasıdır. 

  Müşteri talebi doğrultusunda; piyasa analizi ve hukuki incelemeler ile tasarlanan projenin en etkin ve en verimli kullanımını sağlayacak karlılık analizleri raporlanır. En etkin ve en verimli kullanım; taşınmazın konum doğruluğunun uygun, hukuki ve yasal açıdan sorunsuz, finansal yönden ise en yüksek getiriyi sağlaması ile belirlenir. Yatırımınız doğru zamanda, en etkin ve en verimli kullanım ile değerlidir.

Gold