Uluslararası kabul görmüş standartlar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde, değerleme yöntemleri kullanarak ekspertiz çalışmaları yapılan başlıca gayrimenkul değerleme konularımız;


•  Arsalar ve tarım alanları
•  Konutlar
•  Ticari yapılar (Alışveriş Merkezleri, Ofis, İşyeri, Plaza vb.)
•  Akaryakıt tesisleri (Akaryakıt istasyonu, rafineri, depolama tesisleri vb.)
•  Hizmet amaçlı gayrimenkuller (Sağlık, kültür ve eğitim tesisleri)
•  Turizm amaçlı gayrimenkuller (Otel, tatil köyü, konaklama tesisleri vb.)
•  Sınai ve zirai nitelikli yapılar (Fabrika, üretim tesisleri, imalathane, hayvan çiftlikleri vb.)
•  Lojistik kullanımlı amaçlı yapılar (Depo, Antrepo, hangar yapılar vb.)
•  Enerji kaynakları (HES, RES tesisleri)


Yabancıların taşınmaz ediniminde değerleme hizmeti

Gold