16.05.2012 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında gayrimenkul projelerinize pazar değeri ve şerefiye tespitleri konusunda güven ve tecrübemizle sizlere en iyi şekilde hizmet vermek arzusundayız.


•  Mevcut durumda yer alan arsa veya binanın arsa paylarının tespiti
•  Yeni projeye göre şerefiye bedeli
•  Mülk sahiplerine bağımsız bölümlerin doğru ve adil bir şekilde dağılımı
•  İmar durumuna göre kat adedi ve kullanım analizi
•  Proje değerleme çalışmaları
•  Pazar ve kira araştırmaları

Taşınmaz Değerleme Sistemi

Gayrimenkul alım satımında belirtilen raiç değerin, gerçek değer üzerinden bildirilmesi için yapılması planlanan “Taşınmaz Değerleme Sistemi”nin detayları belli oldu.

Gold